Navigace

Obsah

Informace k zápisu do 1. tříd:

Typ: Základní škola | ostatní | Mateřská škola
Vážení rodiče, snažíme se reagovat na pro nás velmi složitou situaci, plán připravovaný akcí, který jsme zveřejnili, jsme nuceni  zatím stornovat. Jakmile bude situace příznivější budete o našich aktivitách předem informováni. 

S konečnou platností Vám oznamujeme, že zápis do 1. ročníku ZŠ Žlutava pro školní rok 2020/2021 proběhne dne 8. 4. 2020 od 14 :00 do 16:00 hodin. O termínu schůzky pedagogů s rodiči budoucích prvňáčků budete včas obeznámeni.  Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

 

  1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
  2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
  3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
  4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy do 8. 4. 2020 a to buď:
  • do datové schránky (9t8vwx4)
  • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
  • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Žlutava, 763 61 Žlutava 123
  • v nejnutnějším případě přinést osobně dne 8. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin
  1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
  2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 28. 4. 2020.

 

Příloha obsahuje:

zápisní list pro školní rok 2020/2021
přidělení registračního čísla
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
žádost o odklad


Příloha

Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 01:08
Autor: Správce Webu