Navigace

Obsah

Mateřská škola

Kontakt

Adesa:

Základní škola a Mateřská škola Žlutava,  okres Zlín, 
příspěvková  organizace,
763 61 Napajedla

Telefon: 577 945 868

mš

Informace

 

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín,
příspěvková organizace,763 61 Napajedla

Důležité informace o mateřské škole:

- Ředitelka školy: Mgr.Hana Zvoníčková

- MŠ má dvě třídy :
  třída Motýlci – učitelky: Bc. Denisa Lukáčová, Bc. Adéla Burešová
  třída Berušky - učitelky: Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ
  Bc. Veronika Mészárosová

-tel. 577 945 868

-e-mail: mszlutava@seznam.cz

- Provozní zaměstnanci MŠ a školní jídelny:

- o čistotu a pořádek pečuje: Pavla Piňková

- vedoucí školní jídelny a účetní : Alena Goišová

- vedoucí kuchařka: Ludmila Horková

- kuchařka : Leona Gabryšová

 

Každá třída má svůj omluvný sešit, který je umístěn v šatně dětí.

- Provozní doba mateřské školy: 6,00 – 16,00 hod.

- Rodiče přivádějí děti do mateřské školy nejpozději do 8 hodin.

- Rodiče jsou zodpovědni za to, že do mateřské školy přivádějí dítě zdravé
- zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

- Úplata za vzdělávání v mateřské škole a úplata za stravování dítěte se platí    vždy nejpozději do 15. dne v měsíci hotově u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu školy je: 1410622309/0800, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: přidělené číslo v MŠ.

Zvlášť se platí úplata za vzdělávání a zvlášť úplata za stravování.

- Budova MŠ je vzhledem k bezpečnosti dětí zabezpečena videotelefonem.  
Zákonní zástupci dítěte používají při vstupu do budovy MŠ zvonek, pak jim budou dveře elektronicky otevřeny.
Povinností rodičů je dveře za sebou zavírat.

- Na obuv si zákonní zástupci nasazují návleky v zájmu udržování čistoty prostor MŠ.

- Rodiče zodpovídají za to, že děti mají věci podepsané ( papuče, pyžamo……..)

- Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhly věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

- V době od 6,00 do 7,00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Motýlci, v době od 15,00 do 16 hodin se všechny děti rozcházejí ze třídy Motýlci.

- Doporučujeme Vám, rozloučit se s dítětem v šatně, seznámit ho s tím, zda půjde domů po obědě nebo po odpoledním odpočinku a loučení ve třídě zkrátit v zájmu dítěte na minimum.

- Do mateřské školy si děti z bezpečnostních a hygienických důvodů nenosí hračky, mobily, tablety, cenné věci – řetízky, prstýnky, ostré a nebezpečné předměty – nože, nůžky, sirky, zapalovače, léky…., dále žádné jídlo z domova.

- Platby za kulturní představení uskutečňujte, prosím, v odpoledních hodinách a připravte si přesnou částku.

Vážení rodiče, těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi a věříme, že se na nás budete v případě dotazů či nejasností obracet.

Ve Žlutavě 3. září 2019 Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ Žlutava