Navigace

Obsah

Zápis do MŠ Žlutava 2020/2021

Typ: Mateřská škola
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy Žlutava je stanoven na středu 6. května 2020, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst.2)

Organizace  zápisu: vyplněná  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu a čestného prohlášení k očkování bude podána následujím způsobem:

  1. do datové schránky školy:  9t8vwx4
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze podat jen prostý e-mail!)
  3. poštou : Základní škola a Mateřská škola, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla, Žlutava 305
  4. osobní podání: po tel. domluvě  57 794 58 68  6. března 2020 od 9 do 11 hodin

Informace pro zákonné zástupce: v současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení povinnosti očkování dítěte zákonný zástupce : 1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno,             2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Tiskopisy  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  a Čestné prohlášení k očkování jsou umístěny na webových stránkách školy www.zszlutava.cz

Po přijetí žádosti bude každé žádosti přiděleno registrační číslo . O přidělení  tohoto čísla bude zákonný zástupce informován e-mailem.

Seznam přijatých dětí bude  pouze pod  registračními čísly  zveřejněn na webu školy nejpozději 3. června 2020.

Ve Žlutavě 7. dubna 2020                                     Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy


Přílohy

Vytvořeno: 8. 4. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 06:56
Autor: