Navigace

Obsah

Školní družina 

telefon: 577 945 877
Hana Brlejová, Mgr. Denisa Šůstková - vychovatelky školní družiny

V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají účastníci ŠD větší učebny ZŠ, tělocvičnu v místní Sokolovně či venkovní dětské hřiště. Činnosti družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.

Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Účastníkům nabízí odpočinek i přípravu na vyučování prostřednictvím různých vzdělávacích činností (křížovky, kvízy, soutěže, četba, práce na PC, pohybové a tvořivé činnosti aj.).

Uspořádání režimu dne dává možnost pohotově reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku účastníků. Umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Účastníci jsou motivováni a podněcováni k vlastní tvořivosti. Podle charakteru a cílů činnosti jsou využívány vhodné metody a formy práce v oddělení ŠD i mimo něj (pobyt na zahradě, ve sportovním areálu, pobyty a výlety do přírody, návštěvy výstav a výukových programů apod.).

Aktuality