Obsah

Dětaká policie

V úterý 25. 6. 2013 proběhla v dopoledních hodinách akce s názvem Dětská policie, které se účastnila Mgr. Krystyníková, vedoucí odboru dopravy MĚÚ Otrokovice, 2 příslušníci Policie ČR, žáci 4. ročníku ZŠ Žlutava, p. uč. Brlejová a p. řed. Kašíková. Policie ČR kontrolovala za asistence dětí ze základní školy u projíždějících automobilů jejich technický stav, základní výbavu vozidel a doklady řidičů.