Obsah

Výlet do ZOO

Ve středu 25. června navštívili žáci žlutavské ZŠ ZOO Lešná. Část vstupného a část prohlíky s odborným výkladem obdrželi žáci zdarma jako poděkování za sponzorský dar ve výši 5000.-Kč na krmivo pro lva konžského, kterého si zvolili formou hlasování. Tato finanční částka byla složena z výtěžku ze sběru plechovek od nápojů, ze sponzorského daru od manželů Sukupových a část byla ze sběru starého papíru. Žáci pozorně poslouchali velmi zajímavé vyprávění průvodce, který jim sdělil některé informace ze života lachtanů, papoušků, opic, tučnáků a nebo mravenečníků, které je velmi zajímaly, Dozvěděli se také, že ZOO Lešná je na ploše téměř 50 ha expozičních ploch a chová se v ní kolem 210 druhů zvířat.