Navigace

Obsah

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Ke stažení a tisku ve formátu PDF najdete organizaci školního roku  v dokumentech školy zde
 

Základní škola Žlutava je ve školním roce 2019/2020 čtyřtřídní školou s pěti postupnými ročníky.
 

I. Třída ( 1.ročník ) - 17 žáků, tř. uč. Mgr. Bohdana Wasserrabová

II. Třída ( 2.ročník) – 13 žáků, tř. uč. Mgr. Marta Pelíšková

III. Třída (3. a 4. ročník)  - 21 žáků, tř. uč. PhDr. Jarmila Bilíková

IV. Třída ( 5.ročník ) - 11 žáků, tř.uč. Mgr. Hana Zvoníčková

 

Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro všestranný rozvoj osobnosti ve venkovském prostředí“ s platností od 15. 11. 2018.

 

Prázdniny ve školním roce 2019/2020


Podzimní:     29. 10. 2019 – 30. 10. 2019
Vánoční:       23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní:      31. 1. 2020
Jarní:            2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční:  9. – 10. 4. 2020
Hlavní:          1. 7. – 31. 8.  2020Termíny třídních schůzek:
 

17. září 2019 15,30 – 17,00

17. září 2019 15,00 – schůzka zástupců SRPŠ s ředitelkou školy v učebně číslo 1

19. listopadu 2019 15,30 – 17,00

21. dubna 2020Rodiče se mohou na své děti informovat kdykoliv v době mimo vyučování po ústní nebo telefonické dohodě s vyučujícími.