Navigace

Obsah

Projekty

logo

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Město Otrokovice a jeho partneři s finančním příspěvkem Základní školy  ORP Otrokovice si Vás v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice dovolují pozvat na

2. Veřejné setkání

konané dne 4. března 2015 v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ

Na setkání Vám bude představen projekt a jeho stávající výstupy. Setkání bude zaměřeno na představení výstupů tvorby Návrhu lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice.
Těšíme se na připomínky a náměty všech občanů. Součástí setkání bude diskuse na téma školství.

Doprovodním programem setkání bude vystoupení dětí z 2. ZŠ Napajedla.

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vaši účast.


 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“(Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Spolu s nimi budeme podporovat žáky základních škol ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme podporovat spolupráci a vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za tímto účelem a za účelem výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími organizacemi a institucemi v regionu.
V průběhu projektu budeme pro vybrané žáky tvořit individuální plány a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, tripartitních schůzek atd. Po realizaci podpory vytvoříme případovou studii dokumentující žákův posun a reflektující zkušenosti s podporou.
Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů.
Projekt potrvá do konce června 2015.


 

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou.