Navigace

Obsah

Galerie proměn naší školy a školky během let 2018-2021

Typ: ostatní | Hlavní stránka
ZŠ a MŠ ŽlutavaInformace pro rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

„To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci – jak formují postoj dětí k učení, k životu, jak u nich vytvářejí základy celoživotní hodnotové orientace, jak napomáhají rozvoji osobnosti žáků.  Stále společnými silami vše modernizujeme, vylepšujeme, sledujeme nové trendy a způsoby práce. Velkou devizou naší školy je skvěle sehraný kolektiv zaměstnanců, který společně pracuje v přátelské atmosféře. Díky nízkým počtům žáků v jednotlivých třídách dochází ke zvyšování míry a prostoru na individuální přístup ke každému z nich. Naší žáci díky tomu patří při přestupu na další školské zařízení k těm nejlepším. A to nejen v šestém ročníku, ale po celou dobu školní docházky. Když jsem v listopadu 2018 přebírala školu po paní ředitelce PaeDr. Marii Kašíkové, zejména všechny kmenové třídy byly špičkově vybaveny. V celém procesu modernizace a oprav na obou budovách se snažím ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, zřizovatelem a dalšími subjekty pokračovat. Příjemné prostředí pro všechny, dostatečná vybavenost moderními pomůckami a prostředky významnou měrou přispívá ke zvyšování kvality odvedené práce a tím pádem k rozvoji výchovně - vzdělávací funkce, kterou škola plní. Jsem také velmi ráda, že ze strany zřizovatele, rodičů a široké veřejnosti pociťujeme dlouhodobě plnou podporu.  Zejména v posledních dvou letech, kdy celý svět zachvátila koronavirová pandemie, je to nesmírně důležitý aspekt.“

Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy


Vytvořeno: 29. 1. 2022
Poslední aktualizace: 29. 1. 2022 15:55
Autor: Správce Webu