Navigace

Obsah

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Typ: Mateřská škola | ostatní | Základní škola
zápis Informace pro rodiče

Zápis do 1. ročníku

Pro školní rok 2023-2024 proběhne zápis v úterý 4. dubna 2023 od 15:00 do 17:00 hodin v budově naší školy. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno vyzvednout přímo při zápisu nebo je též k dispozici v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 739 666 377 nebo při osobní návštěvě školy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy, na nástěnce u OÚ Žlutava a na dveřích školy a školky po ukončení správního řízení.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. (viz příloha textu)
  • Řadu inspirujících námětů pro rodiče předškoláků naleznete také na našich webových stránkách materska-skola/predskolacek/

 

Moc se na Vás těšíme. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy

 


Přílohy

Vytvořeno: 20. 3. 2023
Poslední aktualizace: 20. 3. 2023 12:52
Autor: Správce Webu