Obsah

Škola v přírodě

Ve dnech 17. - 21. 6. 2013 uspořádala ZŠ Žlutava školu v přírodě na Kopánkách na Mikulčině vrchu. Akce se účastnilo 39 dětí a všichni pracovníci školy. Děti v průběhu týdne plnily několik disciplín: vytvořily vlajky pro svá družstva, vařily kotlíkový guláš, plnily úkoly výtvarného, přírodovědného a sportovního zaměření, absolvovaly olympiádu, koupaly se v bazénu, soutěžily o nejlépe uklizený pokoj a mnoho dalších. Ve čtvrtek se uskutečnil táborák, na který byli zváni i rodiče žáků, kteří se v hojném počtu opékání zúčastnili. V pátek 21. 6. všichni navštívili muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Ředitelství školy děkuje všem rodičům, kteří věnovali sladkosti jako odměny za jednotlivé soutěže pro děti, dále ovoce, nápoje nebo koláče.