Navigace

Obsah

Kontakty

Název  školy: Základní škola a Mateřská škola  Žlutava, 
okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa: Žlutava 123, Napajedla, PSČ 763 61
IČO: 709 898 26

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Zvoníčková

Telefon:  739 666 377, 577 945 877
e-mail: zszlutava@seznam.cz, zszlutava@zszlutava.cz
Zřizovatel: Obec Žlutava
Adresa zřizovatele: Žlutava 271, Napajedla, PSČ 763 61
Telefon:  577942636
Součásti školy: 1. Základní škola
  2. Školní družina
 

3. Mateřská škola

vedoucí učitelka MŠ Věra Hermanová:

tel. 725 031 565, 577 945 868, email: mszlutava@seznam.cz

mszlutava@zszlutava.cz

 

4. Školní jídelna

vedoucí školní jídelny Alena Goišová:

tel. 725 066 015, 577 945 868, email:sjzlutava@seznam.cz

sjzlutava@zszlutava.cz

IDDS 9t8vwx4

 

číslo účtu: 1410622309/0800

Sazební úhrad za poskytování informací Typ: PDF dokument, Velikost: 46.06 kB

kontaktní údaje pověřence GDPR

Povinně zveřejňované informace

 

 

Kontaktní údaje zaměstnanců, úřední hodiny:

 

Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy ZŠ a MŠ

Tel. 739 847 807, 577 945 877, zszlutava@seznam.cz, zszlutava@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

PhDr. Jarmila Bilíková, učitelka 1. st. ZŠ

Tel. 725 065 104, email: bilikova@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Mgr. Bohdana Wasserrabová, učitelka 1. st. ZŠ,

koordinátor environmentální výchovy

Tel. 725 073 979, email: wasserrabova@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Mgr. Marta Pelíšková, učitelka 1. st. ZŠ, metodik prevence

Tel.   602 314 852, email: peliskova@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Mgr. Denisa Šůstková, učitelka 1. st. ZŠ, vychovatelka ŠD

Tel.  725 050 873, sustkova@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Hana Brlejová, vychovatelka ŠD,  tel. 577 945 877

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Vladimíra Míšková, asistentka pedagoga ZŠ, tel. 577 945 877

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Mgr. Gabriela Belantová, asistentka pedagoga ZŠ, tel. 577 945 877

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Milada Mišurcová, školnice ZŠ, tel. 577 945 877

Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ

Tel. 725 031 565, 577 945 868, mszlutava@seznam.cz

mszlutava@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Bc. Adéla Burešová, učitelka MŠ, tel.  577 945 868

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Barbora Malíčková, učitelka MŠ, tel. 577 945 868

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Bc. Veronika Mészárosová, učitelka MŠ, tel. 577 945 868

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Mgr. Lenka Špiessová, asistentka pedaoga v MŠ, tel. 577 945 868 (na základě předchozí tel. domluvy)

Alena Goišová, účetní, vedoucí školní jídelny

Te. 725 066 015, 577 945 868, sjzlutava@seznam.cz

sjzlutava@zszlutava.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek (na základě předchozí tel. domluvy)

Jana Švecová, vedoucí kuchařka, tel. 577 945 868

Petra Kotásková, kuchařka, tel. 577 945 868

Pavla Piňková, školnice, tel. 577 945 868