Navigace

Obsah

Volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Žlutava

Ve dnech 21. a 22. 11. 2023 proběhly volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Žlutava za zákonné zástupce žáků. Při účasti 76% voličů byla ze čtyř navržených kandidátek na další tři roky zvolena paní Zuzana Vojtášková.

Paní Zuzana Vojtášková je zástupkyní zákonných zástupců dětí ZŠ i MŠ ve školské radě. Může se stát prostředníkem mezi rodiči a pedagogickými pracovníky při řešení různých situací, má hlasovací právo při schvalování školních dokumentů a může přenášet názory a přání zákonných zástupců dětí na půdu školy. Přejeme jí do její práce hodně sil a optimismu. Zároveň děkujeme za zodpovědnou práci v minulém volebním období paní Ivaně Piskové,

                                               PhDr. Jarmila Bilíková, předsedkyně školské rady

Složení Školské rady:

Mgr. Bohdana Wasserrabová

Kateřina Kašpárková

Zuzana Vojtášková