Navigace

Obsah

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ

Typ: Mateřská škola | ostatní | Základní škola
Informace pro rodiče

MŠ:

Vážení rodiče, přivádějte, prosím, do MŠ zdravé dítě!!

- Zákonní zástupci jsou povinni informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte a kolektiv dětí v mateřské škole (např. infekční onemocnění, alergie, vrozené vady, pooperační stavy apod.)

-Učitelky MŠ mají právo na nepřijetí nemocného dítěte do MŠ (infekční nebo zjevné onemocnění či silné nachlazení) a mají právo požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte na pobývání v MŠ a dětském kolektivu.

Výše uvedené informace jsou ve Školním řádu MŠ, v bodě III. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.

Děkujeme za pochopení.                                               Věra Hermanová, vedoucí uč. MŠ

Vážení rodiče,

v úterý 21. 11. 2023 budou realizovány od 15:30 třídní schůzky v 1.,2.,5. třídě. Z důvodu DPN paní učitelky J. Bilíkové se tř. schůzky 3. a 4. třídy uskuteční v náhradním termínu.

V tento den také proběhnou volby do školské rady. Jestliže jste doposud neposlali hlasovací lístek po svém dítěti, vhoďte jej prosím do připraveného boxu v přízemí budovy školy. Děkujeme vám za spolupráci.

Informace ke stávce nahlášené na pondělí 27. 11. 2023.

Do případné vyhlášené stávky z naší organizace vstupují jen správní zaměstnanci školky. Děti a žáci budou mít zajištěnou náhradní studenou stravu. Ta se nebude započítávat do běžného stravného, bude ji hradit škola. Naše školka, škola a školní družina bude v tento den v plném provozu bez omezení. 

Ve Žlutavě dne 21. 11. 2023                                     Mgr. Hana Zvoníčková, ŘŠ

 

 


Vytvořeno: 21. 11. 2023
Poslední aktualizace: 21. 11. 2023 13:46
Autor: Správce Webu