Navigace

Obsah

Projekty:

Šablony III. ZŠ a MŠ ŽlutavaCílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ Žlutava v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji znalostí a dovedností dětí a žáků. Dále podpora pedagogů prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností s pedagogy z různých škol a školských zařízení. 

Projekt MAP II. ORP Otrokovice

https://www.facebook.com/MistniAkcniPlanOtrokovice/?modal=suggested_action&notif_id=1605769663358359&notif_t=page_user_activity&ref=notif

V rámci Národního plánu obnovy jsme zapojeni do "Projektu doučování žáků - Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Financováno Evropskou unií

NPO

Ovoce do škol - žáci dostávají zdarma ovoce, zeleninu,  čerstvé ovocné šťávy, v rámci doprovodných aktivit projektu ochutnávají různé druhy exotického ovoce.

Mléko do škol - v průběhu školního roku žáci dostávají zdarma mléko a mléčné výrobky z Ekofarmy Javorník - CZ s.r.o.

Rodilí mluvčí - projekt je realizován ve spolupráci s OŠK Otrokovice a ostatními školami ORP Otrokovice. Je financován z prostředků EU. Žáci 3.-5. ročníků se po celý školní rok 1 hodinu týdně setkávají s rodilým mluvčím v hodinách AJ.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (MŠ): celoroční projekt pro předškolní děti - pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět

Mrkvička (MŠ): jsme zapojeni do celostátní sítě školek s cílem prohloubit environmentální vzdělávání dětí

Spolupráce:

DDM Matýsek Napajedla

DDM Sluníčko Otrokovice

Plavecká škola UH

Okolní školy v rámci ORP

OÚ Žlutava

MÚ Otrokovice

OSPOD Otrokovice

Charita Otrokovice

KŘPZL PČR

Žlutavské spolky 

Katedra humanitních studií Univerzity Tomáše Bati Zlín

KPPP Zlín

SPC Zlín

SPC UH

Sdružení Šance při Fakultní nemocnici v Olomouci

Zlínský deník

Český rozhlas

Knihovna Žlutava

Knihovna Napajedla

Knihovna UTB Zlín 

Sdružení rodičů a přátel školy 

Muzeum Napajedla

Loutkové divadlo Napajedla

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

fa Prima Vizus

Národní pedagogický institut ČR 

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Divadlo dětského diváka Přerov

Divadlo s marionetami paní Lenky Sasínové

Loutkové divadlo Valašská studna

Divadlo z truhlice - činoherní divadlo

Maňáskové divadlo paní Janečkové