Navigace

Obsah

Historie

Historie Mateřské školy  Žlutava

Mateřská škola ve Žlutavě leží v klidné části obce . Kolem mateřské školy je ozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, pískovišti, průlezkami a skluzavkou. Mateřská škola byla slavnostně otevřena v březnu roku 1979. Byla vybudována finančním nákladem ve výši 2mil. 633 tisíc korun. Slavnostního zahájení se zúčastnilo 400 žlutavských občanů, kteří odpracovali celkem 40 000 brigádnických hodin.

V roce 1979 nastoupilo do dvou tříd mateřské školy 61 dětí, z toho 47 žlutavských a 14 dětí dojíždějících z Napajedel.
Při mateřské škole byla vybudována školní jídelna pro děti mateřské a základní školy – stravovalo se 61 dětí z mateřské školy, 46 dětí ze základní školy a 13 dospělých strávníků,celkem 120.
Od března do srpna roku 1979 byla mateřská škola pod správou Místního národního výboru ve Žlutavě, spolupráce byla velmi dobrá.
Od začátku září 1979 do konce září 1990 spravoval mateřskou školu podnik Fatra Napajedla.
V květnu 1980 proběhla kolaudace sauny v suterénu budovy. Saunu děti využívaly od října do května. Sanování zlepšilo odolnost dětí proti onemocnění dýchacích cest,
mělo na děti příznivý vliv. Od školního roku 1993/1994 slouží sauna pouze veřejnosti.
S platností od 1.září 1995 rozhodlo Obecní zastupitelstvo ve Žlutavě o vybírání měsíčního příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů – ve výši 200 Kč za dítě a 300 Kč za dvě děti umístěné v mateřské škole.
Od 1.ledna 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy Žlutava, příspěvkové organizace.
Ve školním roce 2005/2006 byla provedena plynofikace ve stávající kotelně mateřské školy, tuto akci financovala Obec Žlutava.
K 1.lednu 2006 má mateřská škola novou adresu – Základní škola a Mateřská škola Žlutava,okres Zlín, příspěvková organizace, Žlutava 123, 763 61Napajedla .
Od 1.února byla změněna výše úplaty – za dítě s celodenní docházkou 240Kč, s dopolední docházkou 160 Kč, dítě do tří let 100 Kč.
V průběhu let se měnil počet dětí i počet tříd v mateřské škole.
K1.září 2006 bylo zapsáno 28 dětí a otevřena jedna třída MŠ. Pro velký zájem rodičů o umístění dětí v mateřské škole byla po úspěšných jednáních pana starosty
s Krajskou hygienickou správou vybudována třída pro 10 předškolních dětí v prostorách školní družiny v místní škole. Od 1.ledna 2007 se počet dětí zvýšil na 38.
Ředitelkou a vedoucí učitelkou v mateřské škole byla od roku 1979 do roku 2007 paní Marta Potočná. Od 1.září 2007se stala vedoucí učitelkou mateřské školy p.Věra Hermanová.
Zdravá a chutná jídla vaří od roku 1979 do současnosti paní Olga Soukupová. Učitelky ,zaměstnanci kuchyně a správní zaměstnanci se v průběhu let měnili, jejich jména jsou zapsána ve školní kronice.
Fotografie dětí i zaměstnanců jsou založeny ve fotoalbech.