Obsah

Agličtina hrou

Výuka anglického jazyka v MŠ

"Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem." jak praví staré přísloví. 

V naší mateřské škole byl pro děti předškolního věku otevřen kroužek angličtiny s názvem Angličtina hrou. Výuka probíhá 1x týdně,délka 45 minut. Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s anglickým jazykem, rozvíjet k němu pozitivní vztah, rozšiřovat slovní zásobu, tvořit jednoduché věty a následně nové vědomosti využít v praxi. Děti se budou rozvíjet i v dalších oblastech - motorice, kognitivních funkcích, řeči. Anglický jazyk učíme formou her, básniček, písniček, obrázkových karet, videí, s využíváním interaktivní tabule, počítače.
 

Good luck!

Angličtina hrou (172.59 kB) (náměty pro rodiče a děti)