Navigace

Obsah

Školní družina 

telefon: 577 945 877
Hana Brlejová, Mgr. Denisa Šůstková - vychovatelky školní družiny                                                                                 
V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají účastníci ŠD větší učebny ZŠ, tělocvičnu v místní Sokolovně či venkovní dětské hřiště. Činnosti družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy. Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Účastníkům nabízí odpočinek i přípravu na vyučování prostřednictvím různých vzdělávacích činností (křížovky, kvízy, soutěže, četba, práce na PC, pohybové a tvořivé činnosti aj.) Uspořádání režimu dne dává možnost pohotově reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku účastníků. Umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Účastníci jsou motivováni a podněcováni k vlastní tvořivosti. Podle charakteru a cílů činnosti jsou využívány vhodné metody a formy práce v oddělení ŠD i mimo něj (pobyt na zahradě, ve sportovním areálu, pobyty a výlety do přírody, návštěvy výstav a výukových programů apod.).

Tradiční tématické okruhy, hry, aktivity během 1. pololetí školního roku:

ZÁŘÍ  -  Máme rádi kamarády, seznamovací hry, vycházky do okolí, Naše zahrada - VV

ŘÍJEN - Jak chutná podzim, hry na hřišti,  Den stromů

LISTOPAD  -  Den pozdravů, Den tolerance a chování

PROSINEC  -  Vánoce přicházejí -zvyky,  vyprávění, zdobení stromečku + VV             

LEDEN - Dobrý večer s Večerníčkem,  Pexesiáda, Stavění sněhuláků

Výtvarná + pracovní

- Jablíčko a hruška

- Podzimní listy, hřiby

- Čerti, Mikuláš

- Anděl                                                                

- Vločky prostřihované       

- Rukavice             

- Sněhuláčci

- Zimní krajina

Vlastivědná:

Vycházky do lesa

-  Vycházky do místních částí obce + jejich názvy             

- Určování světových stran

-  Nejbližší obce a města

-  Hledáme Hostýnek

-  Vycházka do altánku Šárka /367 m/n.m/                                                                                                      

írodovědná

- Vycházky k sadu + ochutnávka jablek                                                                                                                                                

- Pozorování změn v přírodě

- Jak poznám dub + plody

- Návštěva místní farmy

- Určování stromů dle listů a kůry

- Zvuky zvířat/čím se živí

- Určování stop zvířat ve sněhu

Tradiční tématické okruhy, hry, aktivity během 2. pololetí školního roku:

ÚNOR  -  Péče o zdraví, Móda podle mě, Třídíme oblečení   

BŘEZEN -  Hurá za sluníčkem, 10x o přírodě

DUBEN  -  Na vesmírné lodi, Naše planeta, Mléčná dráha

KVĚTEN  -  Moje rodina, Den matek, Puzzliáda

ČERVEN - Měříme síly, Sportovní soutěže, Těšíme se na prázdniny

Výtvarná + pracovní:

- Svět módy

- Čepička z vlny

- První rostlinky

- Jarní přáníčka

- Planety

- Mimozemšťan

- Raketa

- Máme rádi naši Zemi

- Moje rodina

- Prázdniny za dveřmi

Vlastivědná:

- Pravidla silničního provozu

- Významná místa naší obce

- Vycházky do okolí

- Kolik měst a obcí známe

Přírodovědná:

- Vliv počasí na přírodu

- Hádanky z přírody

- Určování prvních rostlin

- Domácí zvířata

- Práce včel a jejich význam pro přírodu

- Ovocné stromy

- Vycházky do okolí

1111111