Navigace

Obsah

Provozní řád

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace,        763 61 Žlutava 123
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům a zaměstnancům školy, učitelskému dozoru a rodičům, kteří jdou vyzvednout oběd nemocnému dítěti /první den nemoci/.

2. Obědy se vydávají pro žáky základní školy v době od 12.30 – 13.45 hodin.

3. Žáci se přezouvají v šatně školní jídelny, kde si odloží i aktovky a ostatní svršky.

4. Žáci se zařadí do řady ostatních čekajících žáků. Při čekání na jídlo dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Jídlo je vydáváno po odevzdání stravenky paní kuchařce. V případě, že žák stravenku ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo kuchařce.

5. Jídlo i nápoje se konzumují u stolu vsedě. Moučníky si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy.

6. Pokud strávníci sní celý oběd včetně polévky, mohou požádat kuchařky o přídavek.

7. Pedagogický dohled nad žáky v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nemohlo dojít k úrazu. Zajistí úklid.

8. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí pedagogický pracovník tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a také ředitelce školy. Jde-li o úraz, který způsobí absenci žáka, sepíše následně záznam o školním úrazu.

9. Žáci si kupují stravenky v závěru měsíce na nový měsíc. Stravenky musí být podepsané.

10. Ztrátu stravenky nebo změnu objednávky nahlásí včas paní kuchařce.

11. Při absenci dítěte je nutno tuto skutečnost nahlásit přímo ve školní jídelně do 7.45 hodin na telefon 577945868. Nepřijde-li dítě do školy, neznamená to, že je odhlášeno z oběda.

12. Ze školní jídelny odcházejí žáci sami. „Družinoví“ žáci odcházejí společně s paní vychovatelkou.


Ve Žlutavě 12. 11. 2018    Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy