Navigace

Obsah

Stravenky, ceny stravného

Informace o stravenkách a stravování
Od 1.11.2023 změna ceny stravného a způsobu úhrady!

CENA STRAVENKY:       Kč 36,-   6 - 10 let
                                        Kč 38,-   11 let (v daném školním roce)

ÚHRADA STRAVNÉHO: 

Placení stravného probíhá vždy ve stanoveném termínu, zpravidla první tři pracovní dny v novém měsíci - 1. den – zveřejnění plateb (web školy, následující dva dny – úhrada stravného v hotovosti). Platbu v hotovosti lze provést u účetní školy v předem stanovené dny v době od 7.00 do 7.45 hodin, dále od 13.00 do 15.00, platbu bankovním převodem můžete poukázat na účet školy 1410622309/0800 vždy do 15. dne v měsíci. Platba za měsíc červen proběhne poslední den před odchodem na prázdniny.

Neodhlášené obědy propadají bez finanční náhrady. Papírová forma stravenek se ruší. Předáním vyplněné přihlášky ke stravování rodiče berou na vědomí, že jejich dítě má automaticky objednán oběd na každý všední den v měsíci (ZŠ) a platba za obědy bude probíhat zpětně za uplynulé období. Cena stravného se řídí věkem dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce.
  
PŘIHLÁŠENÍ OBĚDA:   vždy do 7.45 hod. nebo den předem 
telefon: 725 066 015, 577945868  nebo osobně

Strávníky přihlásí ke stravování jejich rodiče vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku předají před zahájením stravování vedoucí školní jídelny. 

ODHLÁŠENÍ OBĚDA: Ze stravování se odhlašuje den předem v době od 7:00 hod do 14:30 hod, nejpozději však do 7:45 daného dne.

Termíny placení stravného pro žáky ve školní jídelně ZŠ a MŠ Žlutava (97.12 kB)

Přihláška ke stravování žáků ZŠ (89.19 kB)


Ceny stravného od 1. 11. 2023:

Děti MŠ -  celý den 47,- Kč
Děti MŠ - dopoledne 39,- Kč
Děti MŠ (7-letí) -  celý den 55,- Kč
Děti MŠ (7-letí) - dopoledne 47,- Kč
Děti ZŠ (7-10 let) - 36,-Kč
Děti ZŠ (11 let) -  38,-Kč

Stravné a školné dětí MŠ se platí v termínu, který je oznámen dopředu, nejpozději do 15. každého měsíce.