Obsah

Naše distanční výuka

Typ: Základní škola | ostatní | Hlavní stránka
Naše distanční výuka 1Informace pro rodiče

Vážení rodiče, přátelé školy,

přínášíme Vám touto cestou krátké ohlédnutí a popis naší distnační výuky. S  našimi žáky a jejich rodiči jsme v každodenním kontaktu. 

Využívané komunikační platformy: skype (výuka), what´s  up, SMS, mobil, email.

Veškeré potíže (většinou technického rázu - slabý či přetížený internet) se řeší operativně. Pokud se žák výjimečně nemůže v danou chvíli  z nějakého  důvodu online výuky zúčastnit, je po dohodě zařazen dočasně do jiné skupinky, aby o výuku nepřišel. Popř. si učivo po ind. konzultaci s vyučujícím doplní.  Těm, kteří potřebovali zapůjčit ICT vybavení, jsme vyhověli. Výuka je zajišťována prostřednictvím každodenních online hodin (ČJ,M, AJ,ČJS), plněním zadaných domácích úkolů zaměřených na opakování a procvičování učiva, zhlédnutím doporučených výukových videí, prezentací a dalších podpůrných prostředků a materiálů. 

Všichni žáci jsou  rozděleni do skupinek po dvou či po třech. U jednoho žáka s SVP probíhají každodenní několikahodinové individuální konzultace přímo ve škole, kde mu paní asistentka vysvětluje pokyny z online hodin od tř. učitelky, pomáhá mu s vypracováním  zadaných úkolů, procvičuje s ním učivo, vše konzultuje s třídní učitelkou a zasílá jí hotové práce ke klasifikaci.  Od příštího týdne tímto  způsobem začne pracovat i s druhým žákem s SVP. U žáků, kteří mají na základě doporučení z SPC či KPPP, předepsány hodiny pedagogické intervence, probíhají další individuální online hodiny navíc s vyučujícím daného předmětu. 

Tuto formu distanční výuky jsme úspěšně započali již během jarní pandemie, pokračovali jsme v podzimní vlně a také v současné. Díky ní nedochází k zásadním výpadkům ve vzdělávacím procesu, který škola plní. Žáci nejsou asocializovaní, a co je nejdůležitější - neztrácejí pravidelný režim a pracovní návyky. Distanční vzdělávání samozřejmě nemůže nikdy plně nahradit prezenční způsob výuky, ale my společně usilujeme o to, aby dočasný zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole měl na jejich získávané znalosti, dovednosti a návyky co nejmenší dopad. 

Těší nás, že  rodiče našich žáků tento způsob distančního vzdělávání hodnotí velmi pozitivně. Díky jejich spolupráci  a aktivnímu přístupu žáků probíhá výuka dlouhodobě bez problémů a nějakých zásadních obtíží. Slova chvály a díků za plnění výchovně-vzdělávací funkce školy slýcháme opakovaně také ze strany zřizovatele. 

Děkujeme Vám všem, moc to pro nás znamená.                Vaše MŠ a ZŠ Žlutava

 


Vytvořeno: 3. 2. 2021
Poslední aktualizace: 4. 2. 2021 11:54
Autor: Správce Webu