Navigace

Obsah

Mateřská škola

Kontakt

Adesa:

Základní škola a Mateřská škola Žlutava,  okres Zlín, 
příspěvková  organizace,
763 61 Napajedla

 

adresa provozovny: Žlutava 305, Napajedla 763 61

Telefon: 725 031 565, 577 945 868

mš

Informace

 

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín,
příspěvková organizace,763 61 Napajedla

Důležité informace o mateřské škole:

- Ředitelka školy: Mgr.Hana Zvoníčková

- vedoucí učitelka MŠ: Věra Hermanová, tel. 725 031 565, 577 945 868

- MŠ má dvě třídy :
  třída Motýlci – učitelky: Bc. Adéla Burešová, Barbora Malíčková
  třída Berušky - učitelky: Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ
  Bc. Veronika Mészárosová

-e-mail: mszlutava@seznam.cz

- Provozní zaměstnanci MŠ a školní jídelny:

- o čistotu a pořádek pečuje: Pavla Piňková, 577 945 868

- vedoucí školní jídelny a účetní : Alena Goišová, tel. 725 066 015, 577 945 868

- vedoucí kuchařka: Jana Švecová, 577 945 868

- kuchařka : Petra Kotásková

Co děti do mateřské školy potřebují?

Do MŠ dětem, prosím, připravte následující podepsané věci:

 • papuče s patou ( ne nazouváky)
 • pyžamo nebo noční košilku
 • plastový, plechový nebo porcelánový hrníček na pitný režim při pobytu ve třídě
 • uzavíratelnou plastovou láhev na pitný režim při pobytu venku
 • náhradní spodní prádlo – kalhotky, slipy, punčocháče, ponožky
 • starší oblečení a obuv na pobyt venku
 • roušku na obličej uloženou v igelitovém sáčku (budou ji mít uloženou ve své skříňce v šatně)
 • papírové kapesníky ( v kapsičce u kalhot, u bundy, ve skříňce v šatně)
 • balík papírových kapesníků
 • balík papírových utěrek
 • igelitové sáčky na počurané věci

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy?

 • hygienické návyky – umět si umýt ruce i obličej, samostatně používat WC
 • používat kapesník – umět smrkat
 • umět sedět na židli
 • stolování – samostatně jíst lžící a pít z hrníčku
 • zvládnout chůzi po schodech
 • sebeobsluha – umět se oblékat a obouvat
 • poslechnout dospělého na slovo
 • umět vyjádřit své potřeby
 • umět se chovat ke kamarádům
 • společenské návyky – pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se

Věci, které dětem do mateřské školy nedávejte:

 • žádné hračky z domova (vzhledem ke zpřísněným epidemiologickým opatřením)
 • mobily, dětské počítače, tablety
 • cennosti a peníze (rodinné šperky, řetízky, prstýnky....)
 • ostré a nebezpečné předměty (nože, nůžky, zapalovače, sirky, klíče, léky)
 • žádné jídlo a sladkosti

Co požadujeme od zákonných zástupců dětí:

 • do mateřské školy přivádějte dítě zdravé – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

(dítě s teplotou, s příznaky virového nebo infekčního onemocnění nemůže být do MŠ přijato). V odůvodněných případech může učitelka vyžadovat lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé.

 • včasné příchody do MŠ – dítě přichází do třídy nejpozději v 7,45 hod.
 • včasné omluvy nepřítomnosti dítěte osobně, písemně v omluvném sešitu, telefonicky nejpozději do 7,30 hod. - tel. 577 945 868, 725 031 565
 • do 7,30 hod. hlaste i změny v docházce ( např. dítě chodí pravidelně po obědě a vyjímečně půjde po odpoledním odpočinku nebo dítě chodí domů pravidelně po odpoledním odpočinku a vyjímečně půjde po obědě)
 • v případě, že dítě není omluveno, je přihlášeno ke stravování a zákonní zástupci stravovací den zaplatí
 • po nemoci přiveďte dítě do 7,30 hod., aby bylo přihlášeno ke stravování
 • úplatu za vzdělávání dítěte a za stravování plaťte vždy nejpozději do 15. dne v měsíci!!!!
 • při pohybu po budově MŠ používejte návleky na obuv a buďte tak ohleduplní ke svým dětem, které se přezouvají při vstupu do budovy
 • dodržujte protiepidemická opatření – roušky, rozestupy, dezinfikujte si ruce
 • v budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu
 • provoz MŠ je v době od 6,00 do 16,00 hod., přicházejte si pro děti včas. V 16,00 hod. se budova MŠ zamyká
 • v případě dotazů, nejasností, Vašich přání se obracejte na učitelky v mateřské škole, rády Vás vyslechnou a zodpoví potřebné dotazy

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy a školní kuchyně se těší na dobrou spolupráci s Vámi.

Ve Žlutavě 30. srpna 2022                                  Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ 

třída Berušky

třída Berušky

třída Beruškytřída Berušky

šatna Berušky

šatna Berušky

třída Berušky

chodba Beruškychodba Berušky

třída Motýlci

třída Motýlci

třída Motýlci

třída Motýlci

chodba Motýlci

sociální zařízení Motýlci

šatna Motýlci

Vstupní schodiště

Vstupní schodiště

chodba Motýlci

Vstup do MŠ