Obsah

Angličtina hrou MŠ

Typ: ostatní | Mateřská škola | Hlavní stránka
Angličtina hrou MŠ 1Informace pro rodiče

Výuka anglického jazyka v MŠ

"Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem." jak praví staré přísloví. 

V naší mateřské škole byl pro děti předškolního věku otevřen kroužek angličtiny s názvem Angličtina hrou. Výuka probíhá 1x týdně,délka 45 minut. Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s anglickým jazykem, rozvíjet k němu pozitivní vztah, rozšiřovat slovní zásobu, tvořit jednoduché věty a následně nové vědomosti využít v praxi. Děti se budou rozvíjet i v dalších oblastech - motorice, kognitivních funkcích, řeči. Anglický jazyk učíme formou her, básniček, písniček, obrázkových karet, videí, s využíváním interaktivní tabule, počítače.
Na první hodině angličtiny byly děti seznámeny s tím, jak se mohou ostatním představit jménem, jak druhé pozdravit, naučily se pojmenovat několik barev.

Good luck!

Vaše ZŠ a MŠ Žlutava

Angličtina hrou (náměty pro rodiče a děti)

 


Příloha

Vytvořeno: 1. 3. 2021
Poslední aktualizace: 1. 3. 2021 14:02
Autor: Správce Webu