Navigace

Obsah

Organizace v MŠ během rekonstrukce kuchnyě

Typ: Mateřská škola | ostatní
MŠ Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Provozní doba školky se během rekonstrukce  nemění. Děti z obou tříd budou mít šatnu v přízemí. Motýlci budou mít skříňky přestěhovány do předsálí třídy Berušek. Po snídani bude probíhat práce s dětmi. Některé aktivity budou realizovány společně, některé zvlášť s ohledem na věkovou rozdílnost a obsahovou specifičnost  vzdělávání.  Z toho důvodu budeme využívat pravidelně i jiné prostory   (Sokolovnu, školní družinu, obecní knihovnu) jedná se např. o povinnou předškolní výchovu, nácvik na vystoupení apod. Venkovní aktivity budou během dobrých klimatických podmínek realizovány na školním hřišti, hřišti před budovou MŠ,  okolí obce atd. Pro děti které nebudou přítomny, budeme mít včas zveřejněny na webu náměty na činnost, pracovní listy či omalovánky mohou paní učitelky rodičům na vyžádání vytisknout. Na obědy děti přejdou do Sokolovny, kde si je posléze mohou  rodiče vyzvednout, do MŠ se s pedagogy budou vracet jen ty děti, které po obědě spí. Pondělní taneční kroužek bude po dobu rekonstrukce realizován v Sokolovně od 14:15 do 15:15 hodin.

A na co se  můžeme např.  těšit?

- návštěva farmy, krmelce, odpadového centra

- výroba domečků z přírodnin při vycházce do lesa

- úspěšné dokončení předplaveckého výcviku

- projektové dny v knihovně: listopad - Z pohádky do pohádky

                                             prosinec - Adventní čas

                                             leden, únor - proměny přírody během roku

- ukázkové hodiny pro děti v základní škole

- pravidelné pohybové hry a aktivity v Sokolovně

- hudební vystoupení pana Vojkůvky

- rukodělné, tvořivé a výtvarné aktivity (výroba krmítek, zdobení perníčků, činnosti                zaměřené na rozvoj jemné grafomotoriky)

- karneval

- návštěva Mikuláše a jeho družiny

- zpívání koled u stromečku, Tři králové atd.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci.

Vedení ZŠ a MŠ Žlutava

 


Vytvořeno: 21. 10. 2022
Poslední aktualizace: 21. 10. 2022 13:38
Autor: Správce Webu